Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie finansowe przysługujące osobie, która poniosła koszty pogrzebu zmarłego. Jego celem jest wsparcie rodziny w trudnych chwilach po stracie bliskiej osoby i złagodzenie wydatków związanych z organizacją ceremonii pogrzebowej. Zasiłek przysługuje, jeśli zmarły był ubezpieczony w ZUS lub KRUS, albo jeśli przysługiwała mu emerytura lub renta z tych instytucji.

Kiedy i jak złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy?

Zgodnie z polskim prawem osoba ubiegająca się o zasiłek pogrzebowy musi złożyć odpowiedni wniosek w ciągu 6 miesięcy od dnia śmierci zmarłego. Wniosek można złożyć osobiście w najbliższym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), ale też za pośrednictwem internetu - korzystając z platformy elektronicznej ePUAP. We wszelkich formalnościach z tym związany pomagają również takie firmy jak nasza, realizujące usługi pogrzebowe, np. w Rzeszowie.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania zasiłku pogrzebowego?

Aby ubiegać się o zasiłek pogrzebowy, potrzebne są następujące dokumenty: akt zgonu, faktury za koszty pogrzebu oraz dowód osobisty wnioskodawcy. W przypadku, gdy zmarły nie był ubezpieczony, a wnioskodawca chce ubiegać się o zasiłek pogrzebowy, musi również przedstawić dokumenty potwierdzające, że nie był w stanie ponieść kosztów pogrzebu.

Wysokość zasiłku pogrzebowego - jak jest ustalana?

W Polsce wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi około 4 tysięcy złotych i zależy od kilku czynników, takich jak m.in. status ubezpieczenia zmarłego. Jeśli zmarły był ubezpieczony, jego rodzina może liczyć na wysokie świadczenie. Warto jednak pamiętać, że zasiłek pogrzebowy nie jest opodatkowany podatkiem dochodowym i stanowi wsparcie dla rodziny w trudnym czasie.